logo-dong-anh

LVMH Moët Hennessy – Giá cổ phiếu của Louis Vuitton, Société Européenne đã vượt qua mức trung bình động 200 ngày trong phiên giao dịch vào thứ Sáu. Cổ phiếu có đường trung bình động 200 ngày là €706,84 ($751,96) và được giao dịch ở mức cao €811,00 ($862,77). Cổ phiếu LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, Société Européenne được giao dịch lần cuối ở mức €805,20 ($856,60), với khối lượng 305.905 cổ phiếu.

 

Một số nhà phân tích gần đây đã bình luận về công ty. Sanford C. Bernstein đặt mục tiêu giá €908,00 ($965,96) cho LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, Société Européenne trong một ghi chú nghiên cứu vào Thứ Tư, ngày 8 tháng Hai. Tập đoàn tài chính Jefferies đã đặt mục tiêu giá €740,00 ($787,23) cho LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, Société Européenne trong một báo cáo nghiên cứu vào thứ Sáu, ngày 3 tháng Hai. Deutsche Bank Aktiengesellschaft đặt mục tiêu giá €805,00 ($856,38) cho LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, Société Européenne trong một báo cáo nghiên cứu vào thứ Hai, ngày 30 tháng Giêng. JPMorgan Chase & Co. đặt mục tiêu giá €815,00 ($867,02) cho LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, Société Européenne trong một báo cáo nghiên cứu vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 1. Cuối cùng, Ngân hàng Hoàng gia Canada đã đặt mục tiêu giá €890,00 ($946,81) cho LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, Société Européenne trong một báo cáo nghiên cứu vào thứ Sáu, ngày 3 tháng 3.

 

JPMorgan Chase & Co. – lần cuối công bố kết quả thu nhập hàng quý vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 1. Nhà cung cấp dịch vụ tài chính đã báo cáo thu nhập 3,57 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 3,11 USD x 0,46 USD. JPMorgan Chase & Co. có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 14,68% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 24,34%. Công ty có doanh thu 34,55 tỷ USD trong quý, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích là 34,23 tỷ USD. Trong cùng kỳ năm trước, công ty đã công bố thu nhập 3,33 USD trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu của doanh nghiệp trong quý tăng 18,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Với tư cách là một nhóm, các nhà phân tích dự đoán rằng JPMorgan Chase & Co. sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 12,9 cho năm tài chính hiện tại.

 

Oracle – công bố kết quả thu nhập lần cuối vào Thứ Năm, ngày 9 tháng Ba. Nhà cung cấp phần mềm doanh nghiệp đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,22 USD trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là 1,2 USD x 0,02 USD. Oracle có tỷ suất lợi nhuận ròng là 17,46% và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu âm là 262,40%. Công ty có doanh thu 12,40 tỷ USD trong quý, thấp hơn so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 12,42 tỷ USD. Trong cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp kiếm được 0,94 USD Mỹ trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu hàng quý của công ty đã tăng 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Với tư cách là một nhóm, các nhà phân tích bên bán dự báo rằng Oracle Co. sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 3,99 cho năm hiện tại.

 

Caterpillar – công bố dữ liệu thu nhập hàng quý lần cuối vào Thứ Ba, ngày 31 tháng Giêng. Công ty sản phẩm công nghiệp đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 3,86 USD trong quý, thấp hơn so với ước tính đồng thuận là 3,95 USD (0,09 USD). Caterpillar có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 45,61% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 11,28%. Công ty có doanh thu 16,60 tỷ USD trong quý, cao hơn so với ước tính đồng thuận là 15,84 tỷ USD. Trong cùng quý năm ngoái, doanh nghiệp kiếm được 2,69 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu của doanh nghiệp trong quý tăng 20,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung bình, các nhà phân tích dự đoán rằng Caterpillar Inc. sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 15,67 cho năm tài chính hiện tại.

 

Verizon Communications – lần cuối phát hành dữ liệu thu nhập hàng quý vào Thứ Ba, ngày 24 tháng 1. Nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động đã báo cáo EPS $1,19 trong quý, thấp hơn ước tính đồng thuận là $1,20 ($0,01). Doanh nghiệp có doanh thu 35,30 tỷ USD trong quý, cao hơn so với ước tính của các nhà phân tích là 35,14 tỷ USD. Verizon Communications có tỷ suất lợi nhuận ròng là 15,53% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 24,60%. Doanh thu của công ty trong quý đã tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp đã công bố thu nhập 1,31 USD trên mỗi cổ phiếu. Với tư cách là một nhóm, các nhà phân tích cổ phiếu kỳ vọng rằng Verizon Communications Inc. sẽ công bố EPS 4,69 cho năm tài chính hiện tại.

 

Abbott Laboratories – công bố kết quả thu nhập hàng quý lần cuối vào thứ Tư, ngày 25 tháng 1. Nhà sản xuất sản phẩm chăm sóc sức khỏe đã báo cáo thu nhập 1,03 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, đánh bại ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 0,9 USD x 0,13 USD. Abbott Laboratories có tỷ suất lợi nhuận ròng là 15,88% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 26,09%. Công ty có doanh thu 10,09 tỷ USD trong quý, so với ước tính của các nhà phân tích là 9,69 tỷ USD. Trong cùng quý năm trước, công ty đã công bố thu nhập 1,32 USD trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu của doanh nghiệp đã giảm 12,0% trên cơ sở hàng năm. Trung bình, các nhà phân tích dự báo rằng Abbott Laboratories sẽ công bố 4,38 EPS cho năm tài chính hiện tại.

 

Colgate-Palmolive – lần cuối đăng dữ liệu thu nhập hàng quý vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 1. Công ty đã báo cáo EPS là 0,77 USD trong quý, đáp ứng ước tính đồng thuận là 0,77 USD. Colgate-Palmolive có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 317,08% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 9,93%. Doanh nghiệp có doanh thu 4,63 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 4,58 tỷ USD. Trong cùng quý năm trước, doanh nghiệp kiếm được 0,79 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu của Colgate-Palmolive trong quý tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung bình, các nhà phân tích chứng khoán dự đoán rằng Colgate-Palmolive sẽ công bố 3,1 EPS cho năm hiện tại.

 

General Dynamics – lần cuối công bố kết quả thu nhập hàng quý vào Thứ Tư, ngày 25 tháng 1. Công ty hàng không vũ trụ đã báo cáo thu nhập 3,58 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là 3,53 USD và 0,05 USD. Công ty có doanh thu 10,85 tỷ USD trong quý, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích là 10,66 tỷ USD. General Dynamics có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 18,93% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 8,60%. Doanh thu của công ty tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng quý năm ngoái, công ty đã công bố EPS là 3,39 USD. Với tư cách là một nhóm, các nhà phân tích chứng khoán dự đoán rằng General Dynamics Co. sẽ công bố 12,74 EPS cho năm tài chính hiện tại.

 

AT&T – công bố kết quả thu nhập lần cuối vào Thứ Tư, ngày 25 tháng Giêng. Công ty công nghệ đã báo cáo thu nhập 0,61 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là 0,58 USD x 0,03 USD. AT&T có tỷ suất lợi nhuận ròng âm 6,60% và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu dương 14,18%. Công ty có doanh thu 31,30 tỷ USD trong quý, thấp hơn so với ước tính của các nhà phân tích là 31,50 tỷ USD. Trong cùng kỳ năm ngoái, doanh nghiệp đã công bố thu nhập 0,78 USD trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu của doanh nghiệp trong quý đã giảm 23,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Với tư cách là một nhóm, các nhà phân tích bên bán dự báo rằng AT&T Inc. sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 2,43 cho năm hiện tại.

 

American Express – công bố kết quả thu nhập lần cuối vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 1. Công ty dịch vụ thanh toán đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,07 USD trong quý, thiếu ước tính đồng thuận là 2,18 USD x 0,11 USD. American Express có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 31,76% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 14,16%. Công ty có doanh thu 14,18 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 14,25 tỷ USD. Trong cùng quý năm trước, doanh nghiệp đã công bố EPS là $2,18. Doanh thu của công ty trong quý tăng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Với tư cách là một nhóm, các nhà phân tích bên bán dự đoán rằng American Express sẽ công bố thu nhập 11,24 trên mỗi cổ phiếu cho năm hiện tại.

 

Citigroup – công bố kết quả thu nhập lần cuối vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 1. Công ty đã báo cáo thu nhập 1,1 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, thiếu ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 1,18 USD (0,08 USD). Citigroup có tỷ suất lợi nhuận ròng là 14,73% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 8,14%. Công ty có doanh thu 18,01 tỷ USD trong quý, cao hơn so với ước tính đồng thuận là 17,91 tỷ USD. Với tư cách là một nhóm, các nhà phân tích chứng khoán dự đoán rằng Citigroup Inc. sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 5,94 cho năm tài chính hiện tại.

 

Comcast – lần cuối phát hành dữ liệu thu nhập hàng quý vào Thứ Năm, ngày 26 tháng 1. Gã khổng lồ truyền hình cáp đã báo cáo EPS 0,82 USD trong quý, vượt qua ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 0,78 USD x 0,04 USD. Comcast có tỷ suất lợi nhuận ròng là 4,42% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 18,40%. Doanh nghiệp có doanh thu 30,55 tỷ USD trong quý, cao hơn so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 30,36 tỷ USD. Trong cùng kỳ năm ngoái, công ty đã công bố EPS là 0,77 USD. Doanh thu của doanh nghiệp tăng 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà phân tích nghiên cứu dự đoán rằng Comcast Co. sẽ công bố 3,67 EPS cho năm hiện tại.

 

Mastercard – công bố kết quả thu nhập hàng quý lần cuối vào Thứ Năm, ngày 26 tháng 1. Nhà cung cấp dịch vụ tín dụng đã báo cáo thu nhập 2,65 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là 2,56 USD và 0,09 USD. Mastercard có tỷ suất lợi nhuận ròng là 44,65% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 158,38%. Công ty có doanh thu 5,82 tỷ USD trong quý, cao hơn so với ước tính đồng thuận là 5,79 tỷ USD. Trong cùng quý năm ngoái, công ty đã kiếm được 2,35 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu hàng quý của công ty đã tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà phân tích kỳ vọng Mastercard Incorporated sẽ công bố EPS 12,13 cho năm tài chính hiện tại.

 

AbbVie – lần cuối công bố kết quả thu nhập hàng quý vào Thứ Năm, ngày 9 tháng Hai. Công ty đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 3,6 USD trong quý, cao hơn 0,06 USD so với ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 3,54. AbbVie có tỷ suất lợi nhuận ròng là 20,39% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 154,52%. Công ty có doanh thu 15,12 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 15,30 tỷ USD. Trong cùng kỳ năm trước, công ty đã kiếm được 3,31 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu hàng quý của doanh nghiệp tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà phân tích kỳ vọng rằng AbbVie Inc. sẽ công bố 11 EPS cho năm tài chính hiện tại.

 

Airbus – lần cuối công bố kết quả thu nhập hàng quý vào Thứ Năm, ngày 16 tháng Hai. Công ty hàng không vũ trụ đã báo cáo thu nhập 0,54 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 0,49 USD x 0,05 USD. Doanh nghiệp có doanh thu 21,08 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 21,88 tỷ USD. Airbus có tỷ suất lợi nhuận ròng là 7,27% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 48,13%. Các nhà phân tích kỳ vọng rằng Airbus SE sẽ công bố 1,5 EPS cho năm hiện tại.

 

Ferrari – công bố kết quả thu nhập lần cuối vào Thứ Năm, ngày 2 tháng Hai. Công ty đã báo cáo thu nhập trên mỗi quý là 1,24 USD, cao hơn ước tính đồng thuận là 1,23 USD x 0,01 USD. Công ty có doanh thu 1,40 tỷ USD trong quý, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 1,35 tỷ USD. Ferrari có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 38,78% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 18,44%. Các nhà phân tích nghiên cứu dự đoán rằng Ferrari sẽ công bố 6,42 EPS cho năm tài chính hiện tại.

Bài viết liên quan

Notice: Undefined index: tabled in /home/sanuytin/domains/sanuytin.info/public_html/wp-content/plugins/fweb-connect/libs/object/data-render/loopbox-gird.php on line 81

Notice: Undefined index: tabled in /home/sanuytin/domains/sanuytin.info/public_html/wp-content/plugins/fweb-connect/libs/object/data-render/loopbox-gird.php on line 82