Litefinace Chiếm đoạt toàn bộ tài sản của nhà đầu tư
Tôi mở lệnh sell stock và tôi giữ qua đêm lệnh, khi sang giờ mở cửa, gia stock giảm và tôi có 161 shares cua SNOW stock, nhưng LiteFinace tự động cut hai lênh của tôi tổng cộng 120 shares trước giờ mở cửa đóng lệnh, giá tôi sell la ở mức giá 133.26 $ va khi gia mở cửa la 116$ và phân lời nhậu la khoang 17$ cho 1 share. Nhưng LiteFinance tự động cut 120 shares cua tôi ngay tại mức giá tôi sell ngay truoc khi Litefinance giao dịch tai 8h30 : 53 giây và 8h31: 16 giây.
Hành động lừa đảo này của Sàn Lite Finance đã làm tôi thiệt hại tren 2000 đô. Đồng thời Litefinnce còn tự động rút toàn bộ tiền trong tài khoản khác của tôi tổng cộng hơn 3500 $ . Hành dộng này của sàn Litefinance có thể được xem như là một hinh thức ăn cắp tiền trắng trợn nhất của nhà dầu tư mà tôi từng chứng kiến. Tôi dã từng trade ở các sàn uy tín khác như ICMarket, IG, tới khi một người bạn của tôi giới thiệu sàn Liteforex để tôi thử trade nhưng không ngờ lại là một sàn lừa đảo ăn cắp tiền của người chơi.
Tôi đã liên lạc với bên Litefinance nhưng đáp lại là có một người nói đang kiểm tra lại nhưng không có bất kỳ một hành dong nào.
Litefinance vừa cut lệnh lời của tôi vừa lấy tiên trong tai khoan, mắc dù tôi đã để trong hai tai khoan khac nhau nhưng LitFinance tư đọng lấy hết.
Tôi sẽ báo cáo vấn đề lừa đảo này với chính quyền để đưa ra ánh sang nhóm lừa đao tiền của nhà đầu tư

Các bạn có thể thấy LiteFinance tự động cut 2 lenh 60 shares và 60 shares ngay truoc khi thi truong mo của, va tôi con lai lạnh 40 share lời 599 đô, Sau khi tôi phản hồi thì LiteFinance tự động rút hết tiền và lấy tiền trong tai khoan cua tôi.
Các ban trade trong LiteFinance nên rút tiền ra ngay trước khi san Lite Finance tự động lấy tiền trong tài khoản cua bạn mà bạn không thể làm gì được.