logo-dong-anh

Nasdaq thông báo mở bán các mã lãi suất ngắn hạn vào cuối tháng đối với các cổ phiếu của Nasdaq

Vào cuối ngày thanh toán vào ngày 31 tháng 1 năm 2023, lãi suất bán khống đối với 3.463 chứng khoán Nasdaq Global MarketSM đạt tổng cộng 9.983.462.569 cổ phiếu so với 10.244.491.640 cổ phiếu trong 3.460 vấn đề trên Thị trường Toàn cầu được báo cáo cho ngày thanh toán trước đó là ngày 13 tháng 1 năm 2023. Cuối tháng 1 bán khống tiền lãi đại diện cho khối lượng thị phần trên Thị trường toàn cầu Nasdaq trung bình hàng ngày là 2,70 ngày trong kỳ báo cáo, so với 2,92 ngày của kỳ báo cáo trước.

 

Lãi khống đối với 1.860 chứng khoán trên Nasdaq Capital MarketSM có tổng cộng 2.062.861.237 cổ phiếu vào cuối ngày thanh toán là ngày 31 tháng 1 năm 2023 so với 2.084.594.641 cổ phiếu trong 1.870 chứng khoán của kỳ báo cáo trước đó. Điều này thể hiện khối lượng trung bình hàng ngày là 1,09 ngày; con số của kỳ báo cáo trước là 1,62.

 

Tóm lại, lãi suất bán khống đối với tất cả 5.323 chứng khoán Nasdaq® đạt tổng cộng 12.046.323.806 cổ phiếu vào ngày thanh toán ngày 31 tháng 1 năm 2023, so với 5.330 phát hành và 12.329.086.281 cổ phiếu vào cuối kỳ báo cáo trước đó. Đây là khối lượng trung bình hàng ngày trong 2,15 ngày, so với mức trung bình 2,57 ngày của kỳ báo cáo trước đó.

 

Các vị thế bán khống mở được báo cáo cho mỗi chứng khoán Nasdaq phản ánh tổng số cổ phiếu được tất cả các nhà môi giới/đại lý bán khống bất kể họ có liên kết với sàn giao dịch nào. Bán khống thường được hiểu là việc bán một chứng khoán mà người bán không sở hữu hoặc bất kỳ hoạt động mua bán nào được hoàn thành bằng việc giao một chứng khoán do người bán mượn hoặc cho tài khoản của người bán.

Bài viết liên quan

Notice: Undefined index: tabled in /home/sanuytin/domains/sanuytin.info/public_html/wp-content/plugins/fweb-connect/libs/object/data-render/loopbox-gird.php on line 81

Notice: Undefined index: tabled in /home/sanuytin/domains/sanuytin.info/public_html/wp-content/plugins/fweb-connect/libs/object/data-render/loopbox-gird.php on line 82