logo-dong-anh

Public Storage (PSA) Q1 FFO và Doanh thu vượt dự đoán của chuyên gia

Public Storage (PSA) công bố số vốn hàng quý từ hoạt động (FFO) là 4,08 USD/cổ phiếu, vượt qua ước tính là 4,07 USD/cổ phiếu. Con số này so với FFO là 3,65 USD/cổ phiếu một năm trước. Những số liệu này được điều chỉnh cho các hạng mục không thường xuyên.

 

Báo cáo hàng quý này thể hiện mức bất ngờ FFO là 0,25%. Một phần tư trước, người ta kỳ vọng rằng ủy thác đầu tư bất động sản cơ sở lưu trữ tự quản này sẽ đăng FFO là 3,99 USD trên mỗi cổ phiếu khi nó thực sự tạo ra FFO là 4,16 USD, mang lại mức bất ngờ là 4,26%.

 

Trong bốn quý vừa qua, công ty đã bốn lần vượt qua ước tính FFO đồng thuận.

 

Public Storage đã công bố doanh thu 1,09 tỷ USD cho quý kết thúc vào tháng 3 năm 2023, vượt qua Ước tính đồng thuận 0,29%. Điều này so với doanh thu năm trước là 973,45 triệu USD. Công ty đã đứng đầu ước tính doanh thu đồng thuận bốn lần trong bốn quý vừa qua.

 

Tính bền vững của biến động giá ngay lập tức của cổ phiếu dựa trên những con số được công bố gần đây và kỳ vọng FFO trong tương lai sẽ chủ yếu phụ thuộc vào bình luận của ban quản lý về cuộc gọi thu nhập. Cổ phiếu Public Storage đã tăng thêm khoảng 2,4% kể từ đầu năm so với mức tăng 7,3% của S&P 500.

 

Điều gì tiếp theo cho Public Storage?

 

Không có câu trả lời dễ dàng cho câu hỏi quan trọng này, nhưng một biện pháp đáng tin cậy có thể giúp các nhà đầu tư giải quyết vấn đề này là triển vọng FFO của công ty. Điều này không chỉ bao gồm các kỳ vọng FFO đồng thuận hiện tại cho (các) quý tới, mà còn cả việc những kỳ vọng này đã thay đổi như thế nào trong thời gian gần đây.

 

Trước khi công bố thu nhập này, xu hướng sửa đổi ước tính cho Kho lưu trữ công cộng: hỗn hợp. Mặc dù mức độ và hướng điều chỉnh ước tính có thể thay đổi sau báo cáo thu nhập vừa được công bố của công ty. Vì vậy, các cổ phiếu dự kiến ​​sẽ hoạt động phù hợp với thị trường trong tương lai gần. 

 

Sẽ rất thú vị để xem ước tính cho các quý tới và năm tài chính hiện tại thay đổi như thế nào trong những ngày tới. Ước tính FFO đồng thuận hiện tại là 4,23 USD trên 1,13 tỷ USD doanh thu cho quý tới và 16,79 USD trên 4,5 tỷ USD doanh thu cho năm tài chính hiện tại.

 

Bài viết liên quan

Notice: Undefined index: tabled in /home/sanuytin/domains/sanuytin.info/public_html/wp-content/plugins/fweb-connect/libs/object/data-render/loopbox-gird.php on line 81

Notice: Undefined index: tabled in /home/sanuytin/domains/sanuytin.info/public_html/wp-content/plugins/fweb-connect/libs/object/data-render/loopbox-gird.php on line 82