logo-dong-anh

Tổng hợp cổ phiếu đáng chú ý tháng 03/2023

General Motors (NYSE:GM) công bố dữ liệu thu nhập hàng quý lần cuối vào thứ Ba, ngày 31 tháng 1. Nhà sản xuất ô tô đã báo cáo thu nhập 2,12 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là 1,68 USD và 0,44 USD. General Motors có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 16,08% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 6,34%. Doanh nghiệp có doanh thu 43,11 tỷ USD trong quý, cao hơn so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 40,62 tỷ USD. Trong cùng quý năm trước, doanh nghiệp đã công bố EPS là $1,35. Doanh thu của General Motors trong quý tăng 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung bình, các nhà phân tích chứng khoán dự đoán rằng General Motors sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 6,11 cho năm hiện tại.

Bank of America (NYSE:BAC) công bố dữ liệu thu nhập hàng quý lần cuối vào thứ Sáu, ngày 13 tháng 1. Nhà cung cấp dịch vụ tài chính đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,85 USD trong quý, đánh bại ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 0,79 USD x 0,06 USD. Bank of America có tỷ suất lợi nhuận ròng là 23,93% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 11,41%. Công ty có doanh thu 24,50 tỷ USD trong quý, cao hơn so với ước tính đồng thuận là 24,17 tỷ USD. Trong cùng quý năm trước, công ty đã công bố EPS là 0,82 USD. Doanh thu của doanh nghiệp trong quý tăng 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung bình, các nhà phân tích chứng khoán dự đoán rằng Bank of America sẽ công bố 3,38 thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho năm hiện tại.

Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) công bố dữ liệu thu nhập hàng quý lần cuối vào Thứ Ba, ngày 29 tháng 11. Công ty công nghệ đã báo cáo thu nhập (0,23 USD) trên mỗi cổ phiếu trong quý, thấp hơn ước tính đồng thuận là 0,39 USD (0,62 USD). Công ty có doanh thu 7,87 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 7,42 tỷ USD. Hewlett Packard Enterprise có tỷ suất lợi nhuận ròng là 3,05% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 4,26%. Các nhà phân tích cổ phiếu dự báo rằng Hewlett Packard Enterprise sẽ công bố 1,45 EPS cho năm hiện tại.

Hội đồng quản trị của British American Tobacco p.l.c. (LON:BATS) đã thông báo rằng họ sẽ trả cổ tức £0,5772 vào ngày 3 tháng 5, khoản thanh toán tăng so với mức cổ tức tương đương của năm ngoái. Điều này sẽ đưa khoản thanh toán hàng năm lên tới 7,6% giá cổ phiếu, cao hơn mức mà hầu hết các công ty trong ngành phải trả. Khoản thanh toán cuối cùng chiếm 74% thu nhập, nhưng dòng tiền cao hơn nhiều. Sắp tới, thu nhập trên mỗi cổ phiếu được dự báo sẽ tăng 48,6% trong năm tới. Giả sử cổ tức tiếp tục theo xu hướng gần đây, chúng tôi cho rằng tỷ lệ chi trả có thể là 54% vào năm tới, nằm trong phạm vi khá bền vững.

QUALCOMM (NASDAQ:QCOM) đăng dữ liệu thu nhập hàng quý lần cuối vào Thứ Năm, ngày 2 tháng Hai. Công ty công nghệ không dây đã báo cáo thu nhập 2,37 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, đánh bại ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 2,35 USD và 0,02 USD. QUALCOMM có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 69,93% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 27,40%. Công ty có doanh thu 9,46 tỷ USD trong quý, so với ước tính của các nhà phân tích là 9,57 tỷ USD. Trong cùng quý năm ngoái, công ty đã kiếm được 2,96 USD trên mỗi cổ phiếu. Doanh thu của công ty trong quý đã giảm 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung bình, các nhà phân tích nghiên cứu dự đoán rằng QUALCOMM Incorporated sẽ đạt 8,22 EPS cho năm tài chính hiện tại.

TotalEnergies SE (NYSE:TTE) gần đây đã công bố cổ tức hàng quý, được trả vào thứ Tư, ngày 25 tháng 1. Các cổ đông kỷ lục vào thứ Sáu, ngày 30 tháng 12 được chia cổ tức là 0,529 USD cho mỗi cổ phiếu. Điều này thể hiện cổ tức 2,12 USD trên cơ sở hàng năm và tỷ suất 3,27%. Đây là mức tăng từ mức cổ tức hàng quý trước đó của TotalEnergies là 0,51 USD. Tỷ lệ xuất chi của TotalEnergies là 27,84%.

Gilead Science (NASDAQ:GILD) công bố kết quả thu nhập hàng quý lần cuối vào Thứ Năm, ngày 2 tháng Hai. Công ty dược phẩm sinh học đã báo cáo EPS là 1,67 USD trong quý, đánh bại ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 1,5 USD x 0,17 USD. Công ty có doanh thu 7,39 tỷ USD trong quý, cao hơn so với ước tính của các nhà phân tích là 6,63 tỷ USD. Gilead Science có tỷ suất lợi nhuận ròng là 16,83% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 44,46%. Doanh thu hàng quý của công ty đã tăng 2,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng quý năm ngoái, công ty đã công bố thu nhập 0,69 USD trên mỗi cổ phiếu. Các nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu dự đoán rằng Gilead Science, Inc. sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 6,85 cho năm tài chính hiện tại.

Lần cuối cùng Coca-Cola (NYSE:KO) công bố dữ liệu thu nhập hàng quý vào Thứ Ba, ngày 14 tháng Hai. Công ty đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,45 USD trong quý, đáp ứng ước tính đồng thuận của các nhà phân tích là 0,45 USD. Coca-Cola có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 42,35% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 22,19%. Doanh nghiệp có doanh thu 10,10 tỷ USD trong quý, so với ước tính của các nhà phân tích là 9,92 tỷ USD. Trong cùng quý năm trước, công ty đã công bố EPS là 0,45 USD. Doanh thu của doanh nghiệp trong quý tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu dự đoán rằng Công ty Coca-Cola sẽ công bố 2,6 EPS cho năm hiện tại.

Tập đoàn CME (NASDAQ: CME) lần cuối công bố dữ liệu thu nhập hàng quý vào Thứ Tư, ngày 8 tháng Hai. Nhà cung cấp dịch vụ tài chính đã báo cáo EPS là 1,92 USD trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là 1,90 USD và 0,02 USD. Doanh nghiệp có doanh thu 1,21 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 1,21 tỷ USD. CME Group có tỷ suất lợi nhuận ròng là 53,61% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 10,43%. Doanh thu của công ty tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng kỳ năm trước, công ty đã kiếm được 1,66 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Các nhà phân tích nghiên cứu dự đoán rằng CME Group Inc. sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 8,41 cho năm hiện tại.

Nasdaq (NASDAQ:NDAQ) công bố kết quả thu nhập hàng quý lần cuối vào thứ Tư, ngày 25 tháng 1. Nhà cung cấp dịch vụ tài chính đã báo cáo thu nhập 0,64 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, thấp hơn ước tính đồng thuận là 0,65 USD (0,01 USD). Doanh nghiệp có doanh thu 906,00 triệu USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 908,94 triệu USD. Nasdaq có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 22,12% và tỷ suất lợi nhuận ròng là 18,08%. Doanh thu của công ty trong quý tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng quý năm trước, công ty kiếm được 0,64 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Là một nhóm, các nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu dự đoán rằng Nasdaq, Inc. sẽ công bố 2,7 EPS cho năm tài chính hiện tại.

NVIDIA (NASDAQ:NVDA) công bố dữ liệu thu nhập hàng quý lần cuối vào Thứ Tư, ngày 22 tháng Hai. Nhà sản xuất phần cứng máy tính đã báo cáo thu nhập 0,88 USD trên mỗi cổ phiếu trong quý, cao hơn ước tính đồng thuận là 0,81 USD và 0,07 USD. Công ty có doanh thu 6,05 tỷ USD trong quý, so với ước tính đồng thuận là 6,02 tỷ USD. NVIDIA có tỷ suất lợi nhuận ròng là 20,85% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 30,75%. Doanh thu hàng quý của NVIDIA đã giảm 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng kỳ năm ngoái, công ty đã công bố EPS là 1,14 USD. Trung bình, các nhà phân tích chứng khoán kỳ vọng rằng NVIDIA sẽ công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 2,19 cho năm hiện tại.

 

Bài viết liên quan

Notice: Undefined index: tabled in /home/sanuytin/domains/sanuytin.info/public_html/wp-content/plugins/fweb-connect/libs/object/data-render/loopbox-gird.php on line 81

Notice: Undefined index: tabled in /home/sanuytin/domains/sanuytin.info/public_html/wp-content/plugins/fweb-connect/libs/object/data-render/loopbox-gird.php on line 82